H Juliet H

(Eklipse O x Maara HRF) • 2013 Bay Mare

SOLD! Congratulations to the new owners!

Pedigree

EKLIPSE O JAIPUR EL PERSEUS PERSEUS EL JAMAAL *ALI JAMAAL
*PERFECTSHAHN SRA
JULLYE EL LUDJIN LUDJIN EL JAMAAL
*NV JUSTA DREAM
EMBRA MONOGRAMM NEGATRAZ
*MONOGRAMMA
EMILDA PAMIR
EMANACJA
MAARA HRF ZT MARWTEYN MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB
LITTLE LIZA FAME
ZT LUDJTEYNA LUDJIN EL JAMAAL
SHAHTEYNA
JAMAARA FA ALI JAMAAL RUMINAJA ALI
HERITAGE MEMORY
NV TIARA BEY BEY SHAH +
RAMASEYNA